ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กำลังดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. สายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ, สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง – บางแค และ ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ, สายสีเขียวช่วงแบริง – สมุทรปราการ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าทุกๆ เดือนดังนี้

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ มีลักษณะโครงการเป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง 23 กม. สถานียกระดับ 16 สถานี มีระยะทาง 23 กม. สถานียกระดับ 16 สถานี โดยมีแนวเส้นทางเริ่มจากบริเวณแยกเตาปูน ซึ่งมีสถานีเตาปูนเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จากนั้นเส้นทางวิ่งไปตามถนนกรุงเทพ – นนทบุรี ถนนติวานนท์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านแยกท่าอิฐ แยกบางพลู แยกบางใหญ่ และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก สิ้นสุดโครงการที่บริเวณคลองบางไผ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีและศูนย์ซ่อมบำรุงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ มีลักษณะโครงการเป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ประกอบด้วยโครงสร้างยกระดับและโครงสร้างใต้ดิน มีระยะทางโดยประมาณ 21 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 6 มีแนวเส้นทางโครงการเริ่มจากสถานีเตาปูนบริเวณแยกเตาปูนซึ่งเปลี่ยนจากโครงสร้างยกระดับเป็นโครงสร้างใต้ดินเข้าสู่ถนนสามเสนบริเวณแยกเกียกกาย จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนจักรเพชร ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านแยกมไหสวรรย์แล้วเปลี่ยนเป็นโครงสร้างยกระดับ จากนั้นเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ จนสิ้นสุดใกล้กับทางต่างระดับวงแหวนอุตสาหกรรม ดูรายงานความก้าวหน้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ มีลักษณะโครงการเป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง 21.5 กม. สถานียกระดับ 15 สถานี และโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดินระยะทาง 5.4 กม. สถานีใต้ดิน 4 สถานี มีระยะทาง 11 กม. เป็นเส้นทางยกระดับทั้งหมดมี 8 สถานี โครงการจะเริ่มต้นโดยการต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลบริเวณสถานีบางซื่อ ผ่านสถานีเตาปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการฯ สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ผ่านสี่แยกบางโพ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ โดยเชื่อมต่อกับโครงการฯ สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และ ช่วงหัวลำโพง – บางแค มีระยะทาง 15.9 กม. แบ่งเป็นเส้นทางวิ่งใต้ดินในช่วงหัวลำโพง – ท่าพระ ระยะทาง 5.4 กม. มีสถานีใต้ดินจำนวน 4 สถานี และทางวิ่งยกระดับในช่วงท่าพระ – บางแค ระยะทาง 10.5 กม. มีสถานียกระดับจำนวน 7 สถานี โครงการจะเริ่มต้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง ผ่านถนนเจริญกรุง วังบูรพา ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง ลอดใต้แม้น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณปากคลองตลาด ผ่านคลองบางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับที่แยกท่าพระ ซึ่งจะมีสถานีร่วมกับโครงการฯ สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ โดยทางวิ่งยกระดับจะมีระยะทางประมาณ 10.5 กม. ประกอบด้วย 7 สถานี เริ่มจากบริเวณแยกท่าพระไปตามแนวถนนเพชรเกษม ผ่านบางแค และสิ้นสุดสายทางที่บริเวณวงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก ดูรายงานความก้าวหน้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ซึ่งมีแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ จะต่อเนื่องจากแนวโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช – แบริ่ง ซึ่งมีจุดสิ้นสุดบริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) โดยมีแนวเส้นทางไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองสำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย ต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะยกข้ามโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ (กาญจนาภิเษก) ที่ระดับความสูงประมาณ 26.7 เมตร ถนนสุขุมวิทในช่วงนี้ไปจนถึงจุดตัดถนนศรีนครินทร์ ระยะทางประมาณ 6.75 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตขนาด 6 ช่องจราจร มีแนวเขตทางกว้าง 30 เมตร ทางเท้าทั้ง 2 ข้างมีความกว้าง 2.65 – 2.95 เมตร เมื่อถึงบริเวณทางแยกเข้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ แนวทางยกระดับจะต้องเลี้ยวซ้ายไปตามแนวถนนสุขุมวิท ซึ่งในช่วงที่เป็นทางโค้งนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องเวนคืนที่ดินและอาคารพาณิชย์ที่อยู่ริมทางแยกบางส่วน เพื่อที่จะสามารถวางตำแหน่งฐานรากและเสาของโครงสร้างทางยกระดับได้ อีกทั้งเพื่อให้แนวเส้นทางมีรัศมีทางโค้งที่ได้ตามมาตรฐานการออกแบบ ก่อนที่จะวางแนวต่อเนื่องไปตามเกาะกลาง เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณซอยเทศบาลบางปู รวมระยะทางของโครงการประมาณ 12.8 กิโลเมตร ดูรายงานความก้าวหน้า

รายงานสรุปความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ดูรายงานความก้าวหน้า